Inventaris / Goederen

Als ondernemer heeft u wellicht een grote partij goederen opgeslagen, veel werkmateriaal of een volledig ingericht kantoor voor u en/of uw medewerkers. Al deze zaken vallen onder een inventaris/goederenverzekering. Van belang hierbij is dat de inventaris en/of goederen zich bevinden op een risicoadres zoals een kantoor of opslag.