Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer bent u niet verzekerd vanuit de overheid voor arbeidsongeschiktheid. U dient derhalve hiervoor zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten.

Wanneer u als ondernemer geen AOV heeft dan brengt u niet alleen het bedrijf maar ook de privé situatie in gevaar. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het zijn dat u als ondernemer minder of geen inkomen heeft.

Zuid Verzekeringen gaat graag met u als ondernemer in gesprek om de risico’s van arbeidsongeschiktheid volledig in beeld te brengen. Uw huidige financiële situatie wordt in beeld gebracht evenals de situatie bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Daarbij wordt gekeken naar winst uit onderneming maar ook de inkomsten van bijvoorbeeld de partner.

In onderstaande bijlagen vindt u meer informatie met betrekking tot de dienstverlening van Zuid Verzekeringen.


Dienstverleningsdocument Zuid Verzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tarieven dienstverlening

Productwijzer AOV Verbond