Rechtsbijstandverzekering

Juridische conflicten gaat u liever uit de weg. Toch zijn deze niet altijd te vermijden. Conflicten bij schade in het verkeer, burenruzies en ontslag komen regelmatig voor. U kunt ervoor kiezen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. U heeft dan recht op juridische ondersteuning van de verzekeraar.

Bestaande conflicten of conflicten waarvan u verwacht of weet dat deze gaan komen (zoals een reorganisatie) zijn uitgesloten van dekking. Er is om die reden vaak sprake van een inloopperiode van 3 maanden. Als u overstapt naar een andere rechtsbijstandsverzekering is deze inloopperiode niet van toepassing.